“Dolgozatomban figyelmemet főleg a német telepesek bejövetelére, berendezkedésére irányítottam, mely által a falu mai jellege kialakult.” BEVEZETŐ A SZERB SOLYMÁR A NÉMET TELEPESEK MEGJELENÉSE AZ 1712-1716-IG TERJEDŐ IDŐSZAKBAN A FALU NÉPESSÉGI VISZONYAI AZ 1730-AS ÉVEK KÖRNYÉKÉN SOLYMÁR AZ 1770. ÉVI URBÁRIUM ELŐTT SOLYMÁR 1770. ÉVI URBÁRIUMA SOLYMÁR TÖRTÉNETE 1770-TŐL 1848-IG,Tovább…